Hoe Gesteld Met

Kiemende planten in vloedmerk

Facultatief scoren de SeaWatchers het voorkomen van jonge kiemplanten (bv. van Biestarwegras, zeeraket) in de hoge vloedlijn. Deze jonge plantjes geven een indicatie van de mate waarin  het natuurlijk herstelvermogen van onze duinen kansen krijgt.

    Zodra voldoende gegevens beschikbaar zijn, tonen we hier resultaten van de uitgevoerde metingen.