EEN PROJECT MET EEN ‘GOED DOEL’: OPZET EN CONCRETE INVULLING

Het goede-zeedoelenproject SeaWatch-B is door het VLIZ in 2015 in het leven geroepen. Doel is om met de hulp van vrijwillige burger-wetenschappers de vinger aan de "zeepols" te houden. Elk van de Seawatchers is opgeleid door experten om minstens op seizoenale basis een vast gekozen strandtraject op te volgen. Hiertoe wordt gedurende een tweetal uur rond laagwater, een reeks van 10 verplichte en 4 optionele metingen verricht. Klik op elk van onderstaande 10 standaard, respectievelijk 4 optionele variabelen voor meer info:


DOWNLOAD DE HANDLEIDING HIER
 

 

 

 

 

Standaard te registreren:

 

 

Optioneel te registreren:

“SEAWATCH-B” VERZAMELT MET DE HULP VAN BURGER-WETENSCHAPPERS KWALITEITSDATA OVER DE TOESTAND VAN DE BELGISCHE NOORDZEE, EN DIT VANOP HET STRAND.