Het aantal SeaWatchers is beperkt en enkel op vraag kun je toetreden tot deze groep. Ze dienen immers met de nodige apparatuur te worden uitgerust en te worden opgeleid. Dat belet evenwel niet dat elke burger zijn of haar steentje kan bijdragen. Zo kan je via onderstaand invulformulier melding maken of een foto insturen van bijzondere vondsten op jouw stuk strand. Of kun je op een gestandaardiseerde wijze het aantal aangespoelde kwallen of de hoeveelheden afval in de vloedlijn scoren.  Hoe dit moet, lees je hieronder:

  1. Neem een foto van een merkwaardige strandwaarneming of –vondst. (bv. veel schuim, kadaver van bruinvis, interessante potscherf, massa’s schelpen, etc.). Stuur die op via .

  2. Tel zelf het aantal aangespoelde kwallen op het strand. Doe dit als volgt. Zoek op het strand een strook waar  kwallen aanspoelen, d.i. veelal op het natte strand. Stap hier een minimum afstand van 100 meter af, bepaal die afstand en scoor ook de breedte waarover je zinnens bent het aantal aangespoelde kwallen te tellen. Noteer de lengte en breedte van die strook in meter (bv. 2 m x 100 m). Tel nu per soort het aantal aangespoelde exemplaren. Voor herkenning van de 4 talrijkste schijfkwallen (blauwe haarkwal, oorkwal, kompaskwal, zeepaddestoel) kun je terecht op:  http://users.telenet.be/hugo.ollieuz/pages/zoeklijnz101.html. Noteer voor elke soort het totaal aantal door jou in de afgewandelde strook aangetroffen exemplaren. Let wel: onvolledige of in stukken gereten kwallen worden als exemplaar meegeteld. Eventueel kun je nog een foto toevoegen. Stuur die op via .

  3. Tel het aantal stukken en stukjes kunstmatig afval in de vloedlijn. Doe dit als volgt. Begeef je naar de vloedlijn. Stap hier een minimum afstand van 100 meter af, noteer die afstand en verzamel alle kunststof stukjes en stukken afval op dit traject. Indien er zich meerdere vloedlijnen evenwijdig aan elkaar bevinden, inspecteer die dan allemaal. Raap alle stukken kunstafval op, met uitzondering van baksteen en hout. Tel het totaal aantal voorwerpen. Indien mogelijk, weeg ook de totale hoeveelheid kunstmatig afval. Daarna deponeer je het afval in een vuilnisbak. Zo heb je ook meegeholpen aan de selectieve verwijdering van niet-natuurlijk afval op het strand. Eventueel kun je nog een foto toevoegen. Stuur info en foto op via .

Tenslotte kun je ook actief deelnemen aan de jaarlijkse Grote Schelpenteldag (www.groteschelpenteldag.be). De methodiek voor dit grote burgerwetenschapsinitiatief is volledig geënt op SeaWatch-B. En het wordt ook actief ondersteund door onze SeaWatchers.