Hoe Gesteld Met

LEVEN STRANDWATER (kruien)

 

Rond laagwater wordt 100 meter met een kruinet door het strandwater gewaad. Uit een verwerking van de vangst kunnen veranderingen in de vis- en krabbenfauna worden afgeleid. Tevens kan een wijziging in de aantallen geleivormende organismen (kwallen, kamkwallen, …) een maat zijn voor overexploitatie van de zee, eutrofiëring en/of klimaatswijziging. Ook het tijdig ontdekken en opvolgen van exotische soorten als de Amerikaanse kamkwal of bepaalde soorten Aziatische krabben levert belangrijke info.

    Zodra voldoende gegevens beschikbaar zijn, tonen we hier resultaten van de uitgevoerde metingen.