Hoe Gesteld Met

Schelpkokerwormen

Naast zeepieren, komen op het lage strand soms ook kolonies van schelpkokerwormen voor. Met hun uit het zand stekende buisjes, vormen ze natuurlijke riffen dat extra leven aantrekt. Daarom wordt facultatief het aantal schelpkokerwormen per vierkante meter geteld.

    Zodra voldoende gegevens beschikbaar zijn, tonen we hier resultaten van de uitgevoerde metingen.