Hoe Gesteld Met

Schuim op strand

De aan- of afwezigheid van schuim op het lage strand wordt genoteerd. Schuim wijst op de aanwezigheid van schuimalg of Phaeocystis, en is een maat voor de vermesting van de zee.

    Zodra voldoende gegevens beschikbaar zijn, tonen we hier resultaten van de uitgevoerde metingen.